کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

تداوم اعتراضات مردمی در عراق و سرکوب معترضان

صدها تن از مخالفان دولت روز دوشنبه 30 دیماه با حضور در میدان تحریر و همچنین میدان طیران بغداد اعتراض‌هایشان را از سر گرفتند همچنین گروهی دیگر با آتش زدن لاستیک خودرو، پل‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کردند.

در جریان این اعتراضات که در بغداد و شهرهای جنوبی این کشور از جمله نجف و ناصریه برگزار شد، دهها تن از معترضان براثر سرکوب نیروهای امنیتی مجروح شدند. تظاهرکنندگان در بغداد جاده اصلی منتهی به پایتخت را مسدود کردند و نیروهای امنیتی فراوانی در ورودی شهر مستقر شدند. به گفته مقامات بیمارستانی چندین مجروح در بیمارستان بغداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بامداد روز دوشنبه،از همان ساعات اولیە در ناصریه عراق اعتصاب و اعتراض و‌ راهبندان آغاز شد. مردم این شهر درحالی کە اینترنت آنھا قطع شدە بود از طریق بیسیم پیوستن بە اعتصابات سراسری را اعلام می کردند. در شهر نجف هم گروهی از جوانان با حمل پرچم عراق در یکی از جاده‌های اصلی منتهی به پایتخت بست نشستند. در شهرهای دیوانیه، کوت، ناصریه و عماره نیز تظاهراتهای مشابهی برگزار گردید. معترضان خواستار پایان نظام سیاسی فرقه‌ای و برگزاری انتخابات زودهنگام و کناره‌گیری رهبران سیاسی‌اند.

پست های مرتبط این دسته

اعتراض کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان 

komalah

نارضایتی کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق

komalah

تجمع کارگران شهرداری شوش

komalah

 گردهمایی بازنشستگان هواپیمایی ایران ایر

komalah

جان باختن سه کشاورز ملایری

komalah

ناپدید شدن دهها مهاجر در دریای اژه

komalah