کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

 

نزدیک به یکصد نفر از کارگران بازنشسته مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز چهارشنبه 29 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

کارگران بازنشسته‌ای که از اسفند سال ۹۹، تاکنون از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، همچنان  بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده اند. گفته می‌شود پس از تسویه حساب، این کارگران بخشی از مطالبات بازنشستگی خود را دریافت کردند، اما قسمت باقیمانده مزایای آن‌ها که مربوط به سنوات و مرخصی ذخیره می‌شود، به صورت کامل پرداخت نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراضات ضد دولتی در شماری از استان های کشور

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز کاورن و مارون

komalah

اعتراض کارگران زیرمجموعه ایمیدرو

komalah

تداوم اعتراض و بازداشت کارگران شرکت واحد

komalah

تجمع کارگران پیمانکاری پروژه کمربندی سبز شهرداری اهواز

komalah

مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در شهرهای مختلف

komalah