کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی تهران و شیراز

دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی در شهرهای تهران و شیراز روز دوشنبه 27 دیماه در اعتراض به تبعیض و دستمزدهای ناچیز اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این دانشجویان خواستار یکسان سازی حقوق دستیاران بالینی و دستیاران تخصصی می‌باشند. دانشجویان دکتری تخصصی بارها برای حقوق برابر و از بین بردن تبعیض‌ها و بهره‌کشی از کار و زحمت‌شان، دست به اعتراض زده‌اند. معترضان می‌گویند، وزارت بهداشت با برقراری تبعیض بین این دو رشته، در ازای کار برابر به آنها حقوق‌های ناچیز می‌دهد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراضات ضد دولتی در شماری از استان های کشور

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز کاورن و مارون

komalah

اعتراض کارگران زیرمجموعه ایمیدرو

komalah

تداوم اعتراض و بازداشت کارگران شرکت واحد

komalah

تجمع کارگران پیمانکاری پروژه کمربندی سبز شهرداری اهواز

komalah

مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در شهرهای مختلف

komalah