کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران اخبار جهان

بیانیه‌ی فدراسیون معلمان کانادا در حمایت از معلمان ایران

روز شنبه 25 دیماه، فدراسیون مهلمان مدارس متوسطه ی انتاریو در کانادا در حمایت از تجمعات و اعتراضات سراسری معلمان ایران بیانیه ای به شورای هماهنگی انجمن های صنفی معلمان ایران فرستاد و در آن اعلام همبستگی خود را با این اعتراضات اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است، سازمان ما دغدغه‌ی حقوق بشر و دمکراسی را کاملا جدی می‌گیرد و برهمین اساس ما این نامه را برای ابراز همبستگی خود با تمامی معلمان و جامعه‌ی بزرگتر کارگران ایرانی می‌نویسیم. سیاست‌ها و اعمال ضدکارگری و ضد تشکل یابی حکومت ایران غیرقابل قبول است. ما هم‌چنین سیاست آسیمیله و فارسیزه کردن غیرفارس‌های ایران و زدودن زبان و تاریخ آن‌ها ازحافظه‌ی جمعی نسل‌های جوان‌ را محکوم می کنیم و همبستگی خود را با زارا محمدی، معلم زبان کردی، و دیگر کسانی که صرفا به واسطه‌ی آموزش زبان‌های غیرفارسی در ایران زندانی می‌شوند، اعلام می‌داریم.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراضات ضد دولتی در شماری از استان های کشور

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز کاورن و مارون

komalah

اعتراض کارگران زیرمجموعه ایمیدرو

komalah

تداوم اعتراض و بازداشت کارگران شرکت واحد

komalah

تجمع کارگران پیمانکاری پروژه کمربندی سبز شهرداری اهواز

komalah

مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در شهرهای مختلف

komalah