کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سقز ، ساعت ٣ بعد از ظهر روز پنج شنبە ٤ آذر برابر ٢٥با  نوامبر روز مبارزە با خشونت علیە زنان، مراسمی در گرامیداشت این روز در گورستان روستای “ایچی” در محور جادە سقز_بانە برگزار شد.

در این مراسم جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شرکت داشتند. مراسم با پخش تراکت و نوشتەهایی در گرامیداشت ٢٥ نوامبر، در محکومیت خشونت علیە زنان و تبعیض و قتل زنان آغاز گردید. در ادامە چند تن از زنان حاضر در مراسم  بمناسبت روز ٢٥ نوامبر و در محکومیت خشونت علیە زنان در جامعە طبقاتی سرمایەداری کە منشاء و بازتولید کنندە خشونت و فرهنگ مردسالاری است و همچنین در ضرورت  مبارزە جهت برابری حقوق زن و مرد در همە عرصەهای جامعە، کار و خانوادە  سخنانی ایراد کردند. این مراسم بعد از ٢ ساعت و در میان شور و شوق حاضرین بە پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

بازداشت سه تن از بازنشستگان معترض کرمانشاه

komalah

تجمع اعتراضی فعالان محیط زیست مریوان

komalah

سرکوب اعتراض مخالفان در اقلیم کردستان عراق

komalah

انتقال فاطمه داوند از کمپ دیپورتی‌های ترکیه به مکانی نامعلوم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام

komalah

تجمع اعتراضی کارکنان استانداری ایلام

komalah