کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

انقلاب ژینا و ریزش نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی

IMG 20230325 025634

اخیرا سندی از یک نشست سپاه پاسداران با خامنه ای انتشار یافته است که حاوی نکات مهمی در مورد وضعیت نیروهای سرکوبگر رژیم در مقابله با انقلاب ژینا است. اگر چه این سند هنوز راستی آزمایی نشده است  و در مورد وجاهت آن تردیدهایی وجود دارد. اما واقعیت این است که بسیاری از اظهار نظرات و نکاتی که از جانب فرماندهان سپاه به نام این نشست انتشار یافته است، پیش از این از جانب همین افراد در همین ماههای اخیر کم و بیش به آن اعتراف شده است. حتی کانالهای تلویزیون جمهوری اسلامی برای آرام کردن فضای سیاسی ایران آگاهانه و در واقع فریبکارانه، بحثهایی را در این زمینه دامن زده اند. از این رو این سند هر منشایی داشته باشد و با هر انگیزه ای انتشار یافته باشد، بخشی از واقعیتها را بیان می کند. انقلاب ژینا و شرکت گسترده زنان و جوانان ماشین سرکوب حکومت را با مشکلات و بحرانهای جدی روبرو کرده و ریزش نیرو که در این سند به آن اشاره شده است ، به امری جدی برای رژیم تبدیل شده است.

جلسه ۵۸ فرمانده نظامی سپاه و مسئولین امنیتی رژیم با خامنه ای و صحبتهای آنها با همین ملاحظه ای هم که بیان شد، هراس از سرنگونی رژیم ، سرعت روند فروپاشی، عدم توان کنترل و سرکوب مردم و حتی ناتوانی و درماندگی از تهیج و بسیج نیروهای سرکوبگر حکومتی علیه مردم در آن کاملا گویا است .

فرماندهان یکی پس از دیگری از فضای سنگین و امنیتی از فقر گسترده مردم ، از تمرد نیروهای نظامی در سرکوب ناراضیان ، از زندانی کردن نیروهای نظامی و حتی کنترل  گسترده و شنود مخفیانه بیست هزار نیروی مسلح تنها در یک مورد صحبت می کنند .نگرانی از همکاری تعدادی از نیروهای نظامی با معترضین ، دادن اطلاعات به ناراضیان و حتی فروش اطلاعات و تجهیزات نظامی به بهای اندک بخشی از صحبت فرماندهان در برابر خامنه ای است.

فرماندهان سپاه اشکارا از مخالفت نیروهای نظامی در سرکوب مردم ، از ناراضی بودن چهار ملیون جوان چهارده تا هیجده ساله ، از مخالفت جدی در سرکوب دختران توسط بخشی از نیروهای سرکوبگر ، حتی از فقر گسترده نیروهای رده پایین نظامی  گزارش میدهند .

دامنه ریزش و فروپاشی به گفته این سند به حدی است که به سپاه تروریستی قدس هم رسیده است. تعدادی از فرماندهان و افسران نظامی از دستگیری  اعضا خانواده های خود در جریان اعتراضات اخیر صحبت کرده اند. بخشی از نیروهای نظامی به بهانه مریضی و یا مشکلات خانوادگی از شرکت در سرکوب مردم خود داری کرده اند .فرماندهان از فساد گسترده در میان خانواده های مسئولین بالای  حکومتی شکوه کرده و حکومت های « نالایق ، فاسد ، بی سواد ، بی ارتباط با مردم » را عامل وضعیت جدید ذکر می کنند .

علی شمحانی که چند بار در ارتباط با فساد گسترده خانواده اش مورد طعنه فرماندهان قرار گرفته، در دفاع از  حود و پسرش ، از حضور ده هزار از فرزندان مسئولین حکومتی در «سفره غارت و فساد» یاد میکتد.

فرماندهان از فقر گسترده در مناطق پیرامونی بویژه در خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، کردستان ، ایلام ، لرستان حرف می زنند . آنها اشکارا و علنی میگویند که سرکوب پاسخ مردم به ستوه آمده که  « کار ،آب ، برق ،جاده ، مسکن ، دارو و امکانات اولیه زندگی را ندارند» نیست . پاسخ خامنه ای و حلقه نزدیک به او افزایش حقوق و مزایا برای نیروهای نظامی و امنیتی ، شناسایی و دادگاهی کردن ناراضیان درون حکومت و سرزنش به فرماندهان است که کار خود را درست انجام نداده و منفی بافی می کنند !

.

ما از سربازان ، نیروهای رده پایین نیروهای سرکوبگر دعوت میکنیم که زندگی وآینده خود و خانواده هایشان را به حکومت مرتجع و جنایتکار جمهوری اسلامی  گره نزنند . با هر شیوه ای که می توانند چوب لای چرخ ماشین سرکوب بگذارند . اطلاعات خود را از راههای امن و ممکن به اطلاع مردم و نیروهای چپ و مترقی برسانند . به هیچ وجه در سرکوب مردم شرکت نکنند.  در کردستان می توانند با احزاب سیاسی و بویژه با کومه له تماس بگیرند.

سرنگونی حکومت اسلامی قطعی است و این را نه فقط سند افشاء شده بلکه همه واقعیاتی که روزانه می بینیم بر آن شهادت می دهند. بگذار این امر تاریخی در ادامه انقلاب ژینا و با دستان توانای کارگران و مردم محروم و ستمدیده انجام پذیرد.