کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعدام سه زندانی دیگر در زندان مرکزی اصفهان

سحرگاه روز چهارشنبه 30 تیر ماه سه زندانی دیگر به نام های حسین صادق، رئوف رضایی فر و هاشم باورمند” که پیشتر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران رئوف رضایی فر و هاشم باورمند هم پرونده بودند و ۵ سال بود به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اجرای اعدام این زندانیان در هیچکدام از رسانه های رسمی حکومتی اعلام نشده است. گفتنی است از روز ۱۹ تا ۳۰ تیر دستکم ۱۴ زندانی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شده اند. برخی گزارشات نیز حاکی است که شمار اعدام شدگان بیش از این عدد می باشد.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah