کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب‌ گستردهِ شرکت‌های هواپیمایی در اروپا 

اعتصاب‌ گستردهِ شرکت‌های هواپیمایی در اروپا 1

در حالی‌که شرکت‌های هواپیمایی اروپا امیدوار بودند پس از پایان همه‌گیری، دوباره بتوانند با افزایش سفرها به سوددهی برسند با مشکلات دیگری همچون اعتصاب کارمندان و کارگران شرکت‌های خود رو به رو شده‌اند.

این اعتصاب‌های گسترده در بین کارمندان دو شرکت هواپیمایی “رایان ایر” و “ایزی جت” که به خاطر ارائه پروازهای ارزان قیمت شناخته شده‌‌اند، باعث آشفتگی گسترده در پروازهای روز شنبه در سطح قاره اروپا شدند.  خدمه شرکت رایان ایر اعلام کرده‌اند که به مدت ۱۲ روز دیگر به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. همزمان گروه گسترده‌ای از کسانی که در فرودگاه شارل دو گل پاریس کار می‌کنند نیز دست به اعتصاب زدند. آنها نیز اعلام کرده اند که روزهای ۸ تا ۱۰ ژوئیه بار دیگر دست از کار خواهند کشید. خلبانان و کادر پرواز این شرکت‌های اعتصاب کننده، از حقوق و مزایای خود ناراضی هستند و خواستار دریافت حقوقی برابر با شرکت‌های هواپیمایی بزرگ اروپایی هستند.