کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

اعتراض اهالی حسین آباد کردستان

جمعی از اهالی حسین آباد که در حد فاصل سنندج و دیواندره واقع شده روز یکشنبه ۲۶ دیماه در اعتراض به ناامنی جاده‌ها اقدام به بستن جاده نمودند.

بعد از حادثه‌ دلخراش آتش گرفتن تریلی حامل مازوت در جاده‌ حسین آباد در چند روز اخیر، به گفته ساکنین ظاهراً مسئولین قول داده‌اند جاده را اصلاح کنند اما هنوز خبری نیست. اهالی حسین آباد با مسدود کردن جاده اعلام کرده‌اند تا زمان پاسخگوی مسئولین به این تجمع ادامه خواهند داد.

پست های مرتبط این دسته

“جراحی اقتصادی” آتش خشم مردم را شعله ور تر می سازد

komalah

مردم نه فقط علیه گرانی، بلکه خواهان کسب همه حقوق پایمال شده خود هستند

komalah

گرامیداشت یاد جانباختگان بمباران شیمیائی مقرات مرکزی کومه له توسط رژیم عراق

komalah

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

komalah

سخنی به یاد اعتصاب سیاسی مردم کردستان در پاسخ به اعدام فرزاد کمانگر و یارانش

komalah

پاسخ کارگران به یاوه گوئی های خامنه ای 6000 اعتصاب و اعتراض در یک سال

komalah