کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە به مناسبت جان باختن رفیق فرهاد شعبانی

با تأسف فراوان بە اطلاع میرساند بامداد روز یکشنبە ٣٠ خرداد رفیق فرهاد شعبانی پس از حدود ٣ ماە دست و پنجە نرم کردن با بیماری سرطان، علیرغم اقدامات فشرده پزشکی، در کشور سوئد قلب مهربانش از تپش ایستاد و برای همیشە ما و همسنگران  و همرزمان خود را ترک کرد. رفیق فرهاد شعبانی سیمای آشنا و محبوب، یکی از رهبران جنبش انقلابی کردستان و یکی از فعالین برجستە جنبش کمونیستی در ایران بود. رفیق فرهاد سالها در موقعیت رهبری کومەلە و حزب کمونیست ایران تلاش بی وقفە در راه رهایی کارگران و مردم زحمتکش  و احقاق حقوق آنان  را سرلوحە زندگی خود قرار داده بود.

رفیق فرهاد طی ٤٢ سال فعالیتِ خستگی ناپذیرِ خود چه به عنوان یک پیشمرگ در عرصه جنبش انقلابی مردم کردستان، چه به عنوان یک کارگر در دفاع از حقوق کارگران و چه به عنوان یک رهبر در تعیین خط مشی یک تشکیلات کمونیستی، یادگارهای به یاد ماندنی از خود به جای گذاشته است.  صدای رسای وی در دفاع از حقوق ستمدیدگان و استثمار شدگان، هنوز همە جا طنین انداز است.

رفیق فرهاد شعبانی روز ١٧ اسفند ١٣٣٧ شمسی برابر با ٨ مارس ١٩٥٨ میلادی در “کورآباد”، محله ای در حاشیه شهر سنندج در خانواده ای تهیدست به دنیا آمد. یازده ساله بود که برای کمک به معیشت خانواده و تامین مخارج تحصیل خود در کارهای ساختمانی به کارگری پرداخت.  دشواری های زندگی، وی را ناچار نمود در نیمه راه، تحصیل در دوره دبیرستان را رها نموده تا تمام وقت در خدمت تامین زندگی خانواده خود باشد. برای مدتی به استخدام سازمانی تازه تاسیس در نیروهای مسلح رژیم  شاه بنام “سازمان جوانان ” در آمد. با شروع قیام مردم ایران بر علیه رژیم شاه به همراه شماری از همکارانش در ارتش “هسته آرمان ارتش خلقی” را تشکیل داد و تمام توان و انرژی خود را برای به ثمر  رساندن انقلاب ایران بکار برد. این گروه در دوره مقاومت ٢٤ روزه شهر سنندج به کومه له پیوست. از آن پس تاریخ زندگی رفیق فرهاد به فراز و فرودهای جنبش انقلابی مردم کردستان و سیر تکامل و تحکیم موقعیت کومه له در جامعه کردستان گره خورد. از آن هنگام تا آخرین روزهای حیات وی هیچ عرصه ای از فعالیت کومه له و بعدها با تشکیل حزب کمونیست ایران نیست که در آن نتوان نقش برجسته رفیق فرهاد را بە عنوان پیشمرگی دلیر، کارگری رزمنده آژیتاتوری روشنبین و رهبری کارآزموده و توانا ندید.

رفیق فرهاد در حالیکه آخرین نفس هایش را می کشید، تعهد خود را با آرمان و اهدافش در قالب جملاتی کوتاه بر زبان آورد و سر انجام  با کلام  “زنده باد سوسیالیسم” چشم از جهان فروبست. در روزهای سخت بیماری و در حالیکه از مرگ محتوم خود خبر داشت، تمام تلاش خود را معطوف به دادن آرامش به همسر و فرزندانش و ابراز امید به پیروزی در صفوف همرزمانش از طریق شبکه های اجتماعی می نمود. بدون شک فقدان رفیق فرهاد ضایعه بزرگی برای جریان ما، جنبش کمونیستی، جنبش کارگری و جنبش انقلابی مردم کردستان است.

کمیته مرکزی کومه له با ابراز تاسف عمیق از فقدان رفیق فرهاد شعبانی به همسر مبارز او رفیق زهرا و فرزندان نازنینش آرام و فواد و اشکان و همه همرزمان و همسنگران و همه کسانی که دل در گرو آرمانهای رفیق فرهاد داشتند صمیمانه تسلیت می گوید.

کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

30 خرداد 1400

20 ژوئن 2021