کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته زنان کومه له و حکا در محکومیت حکم ناعادلانه علیه زهرا محمدی معلم آموزش به زبان مادری

 

(قۆڕ بە سەر ئەو دۆژمنە هیوای بە بەندیخانەیە. )

(خاک بر سر دشمنی که امیدش به زندان است. )
امروز و در میان پشتیبانی جمع وسیعی از مردم کردستان، چه در مقابل بی دادگاه رژیم جمهوری اسلامی در سنندج و چه در شهرهای دیگر و در طوفانی عظیم در صفحات اجتماعی زهرا محمدی معلم آموزش به زبان مادری راهی زندان شد،تا متحمل حکم ناعادلانه و قرون وسطایی رژیم اسلامی که علیه فعالیتهای او که جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی و ملی است، شود.
این حکم غیرانسانی در شرایطی به اجرا در می آید که همچنان که خود زهرا محمدی اظهار داشت تمام دنیا مشغول حل بزرگ‌ترین مشکلات و معضلات علمی و انسانی هستند اما مردم کردستان باید برای آموزش به زبان مادریشان بجنگند و اینگونه مورد تحمل احکامی اینچنین سنگین شوند.

ما کمیته زنان کومه له و حکا این حکم ناعادلانه و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی را قویا محکوم و‌ مردود دانسته و‌ از همینجا اعلام میداریم که آموزش به زبان مادری حق بدونچون و چرای تمامی انسان‌ها است و هیچ کس نمیتواند تحت هیچ بهانه ای این حق را از آنها بگیرد.
همچنین از تمامی انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب و سازمانها و نهادهای مترقی و آزادیخواه در سرتاسر جهان میخواهیم که در مقابل این دهن کجی رژیم اسلامی سکوت نکرده و به پشتیبانی از زهرا محمدی برخواسته و به این حکم ظالمانه اعتراض نمایند.

کمیته زنان کومه له و‌حکا
جمعه ۸/۱/۲۰۲۲
زنده باد آزادی و برابری

پست های مرتبط این دسته

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در مورد مظلوم نمایی جریان انشعابی

foad

یاد و خاطره رفیق تقی پاک ایمان را گرامی می داریم

komalah

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در محکومیت کشتار گردشگران در اطراف زاخو در اقلیم کردستان

komalah

بیانیه وحدت کومەلە و روند سوسیالیستی کومەلە

komalah

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

komalah

در پاسخ به نامه سر گشاده جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران!

komalah