کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

استمرار تجمع کارگران شرکت هفت تپه

جمعی از کارگران شرکت هفت تپه از تمام بخش‌ها  روز چهارشنبه 30 تیر ماه برای 9مین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این شرکت تجمع کردند.

این کارگران همانند روزهای گذشته بر تداوم تجمع واعتراضات خود تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان از جمله “پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری”  تاکید کردند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah