کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

‏‎يكبار ديگر خانواده بزرگ خاوران، در سوگ نشست.فاطمه فروتن (مادر زکی پور) یکی دیگر از مادران مقاوم و شجاع خاوران برای همیشه ما را ترك گفت.
مادر زكي پور عزیز از چهره هاي شناخته شده و از مادران ثابت قدم خاوران بود، او هميشه با چهره اي آرام و آغوشي پر از گل به خاوران ميامد و در غم و شادي خانواده ها همراه و هميار بود به گفته يكي از نزديكان، مادر با تكيه به رابطه دوستي با ديگر مادران دادخواه خاوران توانست مقاومت كند و به عشق ورزيدن به فرزندان و اطرافيان خود ادامه دهد.
محمود زكي پور فرزند مادر زكي پور از چهره هاي مقاومت در زندانهاي شاه و شیخ بود كه بار اول در سال ١٣٥٢ دستگير شد و بار دوم در سال ١٣٦٢ دستگير شد و در ٢٢ شهريور سال ١٣٦٦ در زندان اوين به جوخه اعدام سپرده و در خاك خاوران مدفون شد . مادر زكي پور همواره به عهد خود به آرمان سرو ايستاده اش وفادار ماند و پاي در راه دادخواهي نهاد و تا واپسين روزهای عمر خود خواهان مجازات آمرين و عاملين جنايت و ظلمي كه بر او و هزاران چون او رفته بود، در يك دادگاه عادلانه بود .
جاي مادر زكي پور و همه “مادران خاوران” كه ديگر در ميان ما نيستند برای ما ‌هميشه خاليست، آنان بودند كه پرچم دادخواهي را با عزم، اراده و شجاعتشان برافراشتند و حماسه چهار دهه مقاومت و اميد در خاك خاوران،  شناخته شده ترين گور هاي جمعي را بعنوان سند جنايت رژيم و تا به امروز حفظ كردند. عزم و شجاعت اين مادران و نبودشان مسئوليت و تداوم راه دادخواهي را بر ما دشوار تر ميكند.
ما اراده كرده ايم تا با همدلي و همياري به عهد خود با جان هاي شيفته در خاك خاوران ها و مادران و خانواده های پيگير، مصمم و شجاع،  اين راه دشوار را تا روز دادخواهي ادامه داده و شاهد محاكمه آمرين و عاملين جنايت ٤٣ سال در خاك ميهنمان باشيم.

يادش گرامي و مانا باد .

دادخواهان خاوران