کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

‏‎يكبار ديگر خانواده بزرگ خاوران، در سوگ نشست.فاطمه فروتن (مادر زکی پور) یکی دیگر از مادران مقاوم و شجاع خاوران برای همیشه ما را ترك گفت.
مادر زكي پور عزیز از چهره هاي شناخته شده و از مادران ثابت قدم خاوران بود، او هميشه با چهره اي آرام و آغوشي پر از گل به خاوران ميامد و در غم و شادي خانواده ها همراه و هميار بود به گفته يكي از نزديكان، مادر با تكيه به رابطه دوستي با ديگر مادران دادخواه خاوران توانست مقاومت كند و به عشق ورزيدن به فرزندان و اطرافيان خود ادامه دهد.
محمود زكي پور فرزند مادر زكي پور از چهره هاي مقاومت در زندانهاي شاه و شیخ بود كه بار اول در سال ١٣٥٢ دستگير شد و بار دوم در سال ١٣٦٢ دستگير شد و در ٢٢ شهريور سال ١٣٦٦ در زندان اوين به جوخه اعدام سپرده و در خاك خاوران مدفون شد . مادر زكي پور همواره به عهد خود به آرمان سرو ايستاده اش وفادار ماند و پاي در راه دادخواهي نهاد و تا واپسين روزهای عمر خود خواهان مجازات آمرين و عاملين جنايت و ظلمي كه بر او و هزاران چون او رفته بود، در يك دادگاه عادلانه بود .
جاي مادر زكي پور و همه “مادران خاوران” كه ديگر در ميان ما نيستند برای ما ‌هميشه خاليست، آنان بودند كه پرچم دادخواهي را با عزم، اراده و شجاعتشان برافراشتند و حماسه چهار دهه مقاومت و اميد در خاك خاوران،  شناخته شده ترين گور هاي جمعي را بعنوان سند جنايت رژيم و تا به امروز حفظ كردند. عزم و شجاعت اين مادران و نبودشان مسئوليت و تداوم راه دادخواهي را بر ما دشوار تر ميكند.
ما اراده كرده ايم تا با همدلي و همياري به عهد خود با جان هاي شيفته در خاك خاوران ها و مادران و خانواده های پيگير، مصمم و شجاع،  اين راه دشوار را تا روز دادخواهي ادامه داده و شاهد محاكمه آمرين و عاملين جنايت ٤٣ سال در خاك ميهنمان باشيم.

يادش گرامي و مانا باد .

دادخواهان خاوران

پست های مرتبط این دسته

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم خیزش‌های مردمی در سراسر کشور

komalah

اطلاعیه نخست جبهه‌ی مقاومت مردم کوردستان

komalah

فراخوان به اعتصاب در مدارس؛ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

komalah

اینگونه بود که ژینا جاودانه شد

شورش کریمی

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی

komalah

فراخوان پژاک و کودار برای اعتصاب عمومی و اعتراضات

komalah