کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

یورش گارد امنیتی زندان اوین به بند زنان

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، بند زنان زندان اوین مورد یورش ماموران گارد امنیتی قرار گرفت.

ماموران گارد پس از یورش به بند زنان اوین، اقدام به تفتیش و تخریب وسایل زنان زندانی کردند. بر اساس همین گزارش یورش به قدری شدید بود که حتی کفش های زندانیان را پاره کرده اند.علاوه بر این در سالن ملاقات زندان اوین خانواده های زندانیان را به شکلی بد و شنیع مورد بازرسی قرار داده اند.