کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

یورش پلیس فرانسه به کمپ مهاجران افغانستانی

روز سه شنبه 11 آذر ماه بار دیگر پلیس فرانسه با یورش به کمپ پناهچویان افغانستانی ضمن تخریب چاردهایشان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

از تابستان ۲۰۲۰، حدود ۳۰۰۰ پناهجوی افغانستان، که اغلب درخواست پناهندگی آنها از سوی اکثر کشورهای اروپایی رد شده است، در شمال پاریس با چادرهایشان اردوگاهی خودگردان برپاکرده اند. در روز سه شنبه، همگام با سپده دم صبحگاهی، پلیس  با استفاده از گاز اشک آور و حدود 800 نفر از از این کمپ بیرون کردند.