کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

یورش پلیس در استانبول و بازداشت فعالان چپ

نیروهای پلیس ترکیه روز سه شنبه 1 خرداد ماه، به بسیاری از خانه‌ها در استانبول یورش بردند و شماری از فعالان چپ را به بهانهٔ مقاومت ۱ می بازداشت کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، این افراد بازداشتی از اعضای حزب کارگران ترکیه/ت‌ی‌پ، جوانان انقلابی، فدراسیون مجالس سوسیالیست، حزب آزادی اجتماعی/ت‌اُپ، حزب جنبش کارگری/اِه‌پ، حزب کارگران سوسیالیست/س‌اِپ و ابتکار مجالس سوسیالیست/ می باشند. لازم به یادآوری است، افراد دستگیر شده روز ۱ می قصد داشتند از سراچانه به تکسیم بروند و در مقابل یورش پلیس مقاومت کردند. همچنین گفته می شود که خبرنگار خبرگزاری گازته پاتیکا در میان بازداشت شدگان است.