کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

یورش نیروهای نظامی به کولبران در مرز هنگه‌ژال بانه

ویدئوهای منتشر شده حمله نیروهای نظامی و تیراندازی آنان به سوی دسته‌ای از کولبران در حین کولبری در این منطقه مرزی هنگه ژال بانه را نشان می‌دهد.

رفتار قهرآمیز و خشونت‌بار نیروهای نظامی با کولبران، کمین‌گذاری، تعقیب و گریز و تیراندازی مستقیم به آنان یکی از عوامل اصلی بالا بودن آمارهای نگران کننده در خصوص کشتار کولبران و فجایعی‌ است که همواره جان و سلامت آنها را تهدید می‌کند.