کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

یورش نیروهای امنیتی به منزل دو تن از اعضاء کانون صنفی معلمان خوزستان

روز یکشنبه 15 مرداد ماه نیروهای امنیتی در حمله به منزل پیروز نامی و علی کروشات از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان گوشی های نامبردگان را ضبط کرده اند.

پیروز نامی همچنین در ۱۵ مرداد با اتهامات متعددی به بازپرسی احضار و در دادگاه حاضر شده بود.همچنین این دو معلم همراه ۹ نفر دیگر از فعالین صنفی معلمان خوزستان در روزهای گذشته در دادگاه حضور یافتند و دادگاه احکام تبرئه این معلمان را صادر کرد اما در ادامه فشار بر فعالین صنفی با اصرار نیروهای امنیتی و شکایت مجدد دادستان، قرار است  این پرونده مشترک در دادگاه مجدداً بررسی‌شود. گفته می شود نیروهای امنیتی در پرونده سازی های قبلی ادله کافی برای اقناع دادگاه و محکومیت این فعالین فراهم نکرده بودند و امروز ضبط گوشی‌های این دو فعال برای پرونده سازی جدیدی صورت گرفته است.