کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

یورش ماموران گارد ویژه به زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه

گزارشات منتشر شده در روز چهارشنبه 9 اسفندماه حاکی از آن است که ماموران گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه به زندانیان سیاسی این زندان یورش بردند.

از قرار معلوم به دنبال انتشار نامه سرگشاده بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه که خواستار عزل “پیمان خانزاده” رئیس این زندان شده بودند و همچنین انتشار گسترده خبر خودکشی و مرگ زندانی سیاسی “شاهین گله‌دار” نیروهای گارد زندان به دستور “پیمان خانزاده” به بند سیاسی و عقیدتی این زندان یورش بردند و ضمن تخریب وسایل زندانیان،تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.گفته میشود همزمان با یورش نیروهای گارد زندان،دو زندانی به نام‌های “حسن‌ عمرپور و اشکان عثمان‌ نژاد” اقدام به خودسوزی کردند و از ناحیه پا دچار سوختگی شدند.