کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

یورش ماموران به تجمع بازنشستگان معترض در تهران

یورش ماموران به تجمع بازنشستگان معترض در تهران1

تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته ١٤٠٠ در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران، روز چهارشنبه 23 خرداد ماه، با یورش ماموران رژیم به خشونت کشیده شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به این‌که بازنشستگان «در محاصره‌ نیروهای سرکوب نسبت به بی‌توجهی مسئولان حکومتی به مطالبات» خود تجمع کرده‌اند، نوشت که با این وجود ده‌ها بازنشسته‌ معترض بار دیگر به مقابل سازمان برنامه و بودجه رفتند تا حقوق خودشان را مطالبه کنند.این معلمان در سومین روز تجمع خود، خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تحقق سایر مطالبات خود شدند.شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تاکید بر حق تجمع و تحصن، «خشونت و سرکوب معلمان بازنشسته» را محکوم کرد.