کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

یورش سرکوبگران شهرداری به دستفروشان بازار تهران

بنا بر گزارشها، روز چهارشنبه ۱۰ آذر ماه، ماموران سد معبر شهرداری به دستفروشان بازار تهران یورش برده‌اند.

نیروهای سرکوبگر شهرداری اقدام به جمع‌آوری بساط دستفروشان و ضبط اجناس آنها کردند که سبب وقوع درگیری میان ماموران و این کاسبکاران شد.