کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

یازدهمین روز اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی بندر خمینی

سیصد نفر از کارگران معترض شرکت پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به شرایط سخت شغلی خود روز شنبه 27 شهریور ماه برای یازدهمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.

این کارگران از روز سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه دست از کار کشیده و با برپایی تجمع خواهان بهبود شرایط شغلی و معیشتی خود شده اند. دلیل اصلی اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی بندر خمینی، رسیدگی به وضعیت استخدامی آنها است. این کارگران زیر نظر شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر می‌باشند. اعتصاب کنندگان همچنین خواهان بازگشت به، زیر مجموعه «شرکت پتروشیمی بندر خمینی» هستند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah