کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

گفتگوی صدای نو در سیدنی با ابراهیم علیزاده

گفتگوی صدای نو در سیدنی با ابراهیم علیزاده، در این گفتگو در مورد تشکل یابی اعتراضات مردم در ایران، عنصر آگاهی، سطح مبارزات مردم در کردستان با توجه به نوع مقابله مردم با نیروهای رژیم، تهدیدات رژیم مبنی بر حمله به خاک اقلیم کردستان، شعارها ، مطالبات و…را می شنوید.