کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گشودن پرونده ایی جدید علیه سپیده قلیان

پرونده شکایت سپیده قلیان، فعال مدنی از رئیس سازمان صدا و سیما و سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران در خصوص تهیه و پخش اعترافات اجباری خود تنها ساعاتی پس از تشکیل، مختومه شده و در عوض پرونده‌ای جدید برای سپیده قلیان به شکایت آمنه سادات ذبیح پور گشوده شده است.

در همین خصوص سپیده قلیان گفته است: “تنها چند دقیقه پس از ثبت شکایت من از ذبیح‌پور به دلیل شرکت داشتن در تولید و پخش اعترافات اجباری، قرار منع تعقیب وی صادر و پرونده مختومه شده است! ‏به فاصله‌ی کوتاهی پس از آن، یک شکایت علیه من ثبت شده و دادگاه پنج روز فرصت داده تا خودم را معرفی کنم!” گفتنی است  صدا و سیمای جمهوری اسلامی در زمستان ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت.