کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش دامنه نارضایتی کارگران شرکت نفت آبادان

کارگران ارکان ثالث نفت آبادان روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به وضعیت ناامن شغلی خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض می‌گویند وزارت نفت باید شرکت‌‌های واسطه تامین نیرو را از چرخه فعالیت این وزارتخانه حذف کند. این اصلی‌ترین خواسته کارگران ارکان ثالث نفت آبادان و بسیاری از کارگران پیمانکاری صنعت نفت است. این کارگران می‌‌گویند: «خواسته اصلی همه آنها در سال جدید، خروج همه شرکت‌های پیمانکاری و همه دلالان از صنعت نفت است تا امنیت شغلیشان تضمین گردد.»

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah