کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

گسترش دامنه تظاهرات دانشجویان حامی فلسطین به دانشگاه‌های کانادا

دامنه وسعت تظاهرات دانشجویان حامی فلسطین به دانشگاه های کانادا نیز کشیده شد.

این درحالی است که بالاترین مقام اجرائی استان کبک روز جمعه 14 اردیبهشت ماه هشدار داد که تحصن دانشجویان در دانشگاه مک‌گیل مونترال باید برچیده شود،حال آنکه دانشجویان دیگری نیز در برخی از بزرگترین مراکز آموش عالی کانادا در حمایت از فلسطینیان تجمع برپا کردند.دانشجویان همچنین در مراکز آموزش عالی کانادا از جمله دانشگاه تورنتو،دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه اتاوا نیز دست به تحصن زدند.در دانشگاه تورنتو حدود ۱۰۰ معترض با برپایی ده‌ها چادر در فضای سبز محصور شده دانشگاه تجمع کردند.در بیانیه‌ برگزارکنندگان آمده است مادامی که این دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را فاش نکنند و به سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به بقای «آپارتاید اسرائیل، اشغال و شهرک‌سازی غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی می‌شود» پایان ندهند و شراکت خود با برخی مؤسسات آکادمیک اسرائیلی را قطع نکند،این تحصن همچنان ادامه خواهد داشت.