کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش دامنه اعتصاب کامیونداران

 گزارش هایی از اعتصاب سراسری کامیونداران در حمایت از جنبش انقلابی از جمله در شاپور اصفهان، قزوین، بندرعباس، مرند، کاشان، شیراز، سقز و کرمانشاه منتشر شده است.

معترضان ضمن حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران خواستار  بازگرداندن سهمیه پایه ۲۰۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰ تومان هستند. تفاوت نرخ سوخت، ناکارآمدی سامانه‌های باربری و نامشخص‌بودن جایگاه‌های سوختی که سوخت سهمیه کامیون‌داران را تأمین می‌کنند از دیگر مشکلات کامیون‌داران عنوان شده است. گفتنی است  کامیونداران و رانندگان جاده ای ایران پیشتر در بیانیه‌ای گفته بودند که از روز پنجم آذر تا ۱۶ آذر در سراسر کشور اعتصاب خواهند کرد. این اعتصاب در پی فراخوان اتحادیه کامیون‌داران و رانندگان و همزمان با اعتصاب‌های روزهای اخیر در برخی مراکز تولیدی ایران انجام شده است.