کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش دامنه اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی صنعت نفت

گسترش دامنه اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی صنعت نفت1

با پیوستن کارگران و نیروهای شرکتی و پروژه ای نفت و گاز به اعتصاب کارگران نفت در روز دوشنبه 4 تیرماه دامنه،اعتصابات با قدرت بیشتری در حال گسترش است.

بر اساس گزارشات در حال حاضر بیش از 25 هزار کارگر پیمانی در نزدیک  به 100 شرکت مختلف نفت و گاز برای پیگیری مطالبات خود  وارد اعتصاب شده اند.مطالبات فوری کارگران اعتصابی: 14 روز کار 14 روز استراحت،افزایش حقوق ها و حذف پیمانکاران است.کارگران اعتصابی همچنین بر بهبود شرایط زیستی و کاری خود از جمله بهبود وضع خوابگاه ها،کیفیت غذا،اماکن بهداشتی عمومی خوابگاه ها (دستشویی و حمام)،تجهیزات لازم سرمایشی در محیط های کار و زیستی و ایمنی محیط کار تاکید دارند.