کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش دامنه اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت های نفت و گاز

گسترش دامنه اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت های نفت و گاز3

گزارشات منتشرشده در روز پنجشنبه 7 تیرماه حاکی از آن است که بیش از 22 هزار کارگر پروژه ای پیمانی نفت در بیش از 115 شرکت نفت و گاز در حال اعتصاب هستند.

براساس گزارشات منتشرشده قرار بود با حذف پیمانکار،نیروهای مستمر به قرارداد معین تبدیل وضعیت شوند اما پس از سه دوره که در مجلس این قانون بالاخره تصویب شد،کار همچنان در تشخیص مصلحت نظام معطل است و تصمیمی برای آن گرفته نمی‌شود.کارزار جدید اعتراضی این کارگران با شعار «سفره همه کارگران یکی است» و با نام « 14-14» از روز 31 خردادماه 1403 میان کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه‌ها،پتروشیمی‌ها و دیگر مراکز نفت و گاز و ارکان ثالث شروع شده است و این کارگران با تحویل ابزار خود به خانه رفتند.اهداف اعلامی کارزار 14-14:حذف پیمانکاران از عرصه‌های نفت و گاز و نیروگاهی،اجرای طرح 14 روز کار و 14 روز مرخصی و افزایش دستمزدها است.گفته میشود که در روزهای اول اعتصاب کارگران توسعه فولاد سیرجان از کارگاه بیرون آمده تا به خانه بروند که تعدادی از آنان بلیط گیر نیاورده به خوابگاه مراجعه می کنند که شبانه و در خواب مورد هجوم افراد مسلح واقع می شوند و نیروهای امنیتی رژیم تعداد زیادی از کارگران را به نقطه نامعلومی می برند.