کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

گسترش دامنه اعتصاب کارگران در انگلیس

روز یکشنبه 16 بهمن ماه اتحادیه کارگران حمل و نقل دریایی جهان در حمایت از حق کارگران بریتانیا برای اعتصاب، به تظاهرات توده‌ای پیوسته اند.

بیش از نیم میلیون معلم، کارمند دولتی و رانندگان قطار بریتانیایی هفته گذشته در بزرگ‌ترین اعتصاب هماهنگ‌شده در دو دهه گذشته، روز چهارشنبه به دلیل‌عدم پرداخت حقوق عادلانه و محدود کردن حق اعتصاب کارگران خدماتی در شهرهای بزرگ انگلستان اعتصاب کردند.  فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل کشورهای مشترک المنافع نیز به همراه  “آی تی اف” این اعتراضات را دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشر کارگران انگلیسی ارزیابی و از آن حمایت کرده است.