کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

گسترش دامنه اعتصابات کارگران معادن

کارگران معادن پابدانای جنوبی، چشمه‌پودنه، گله‌توت، ۱۲-۱۴، سراپرده، باب‌شکون و معدنجو در زرند کرمان از یک هفته گذشته  تاکنون در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در اعتصاب به سر می برند.

کارگران معترض خواهان حذف پیمانکاران و بستنِ قرارداد مستقیم هستند؛ چراکه به گفته‌ آن‌ها «این پیمانکاران دستمزد آن‌ها را متناسب با قراردادهای خود با کارفرمایان این معادن، پرداخت نمی‌کنند و سعی می کنند با کاهش سطح دستمزدها سود بیشتری به جیب بزنند.» علاوه بر همسان‌سازیِ حقوق و مزایا؛ پرداخت به موقع بیمه‌ها و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مطابق با شرکت معادن زغال سنگ کرمان از دیگر خواسته‌های کارگران است. آنها همچنین نسبت به سطح پایین دستمزدها و وضعیت نامناسب کاری و معیشتی خود اعتراض دارند و خواهان افزایش دستمزد و حقوق‌ها هستند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-