کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش اعتصاب کارگران پیمانی نفت در عسلویه

روز چهارشنبه 2 خردادماه شماری از کارگران پیمانی نفت در عسلویه در اعتراض به عدم دریافت دستمزد از انجام فعالیت های خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

در این حرکت اعتراضی شماری از کارگران شاغل در داربست بند شرکت گسترش صنعت پادنا، واحد برق و ابزار دقیق شرکت ستاره تاراز در سایت یک بوشهر، واحد برق و ابزار دقیق شرکت جهانپارس مس سرچشمه، پتروشیمی دهلران در دشت عباس و رنگ و عایق شرکت سازه پاد سایت یک بوشهر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زده و کارگاه های خود را ترک کردند.در همین خصوص شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ضمن حمایت از اعتصاب همکاران پروژه‌ای و خواست افزایش دستمزد آن‌ها از دیگر کارگران درخواست کرد تا از این حرکت اعتراضی حمایت و پشتیبانی کنند.این شورا،افزایش دستمزد را خواست اول کارگران پروژه‌ای نفت برای قراردادهای سال جاری دانسته و گفته است:با توجه به رشد سرسام‌آور تورم انتظار حداقل افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح لازم است.