کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

گسترش اعتصاب علیه خودروسازی تسلا در سوئد

طبق گزارشات منتشر شده، کارگران بنادر سوئد هم به اعتصاب‌ها علیه شرکت خودرو سازی آمریکایی “تسلا “در کشورشان پیوستند و از بارگیری و تخلیه این خودروها در برخی بنادر جلوگیری کردند.

گفتنی است، کارگران بخش تعمیرات و انتقال اتومبیل الکترونیکی ” تسلا” در کشور سوئد بە دلیل حاضر نبودن این شرکت برای عقد قرارداد مابین کارگران و صاحبکاران در چارچوب اتحادیە فلز، مدت نزدیک به یک هفتە است کە اعتصاب کردەاند. کارگران حاضر نیستند تا توافق بر اساس اتحادیە سوئد میان صاحبکاران و کارگران، اتومبیلهای این شرکت را بە خریداران انتقال دهند و بخش سرویس این اتومبیل نیز دست از کار کشیدەاند.همچنین گفتنی است، کارگران چهار بندر به اعتصاب علیه خودروساز آمریکایی تسلا پیوستند. با انجام این کار، این اتحادیه با اتحادیه آی اف متال که خواستار توافق جمعی در تسلا است، همبستگی نشان داد.