کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش اعتراضات کارگران هفت تپه و افزایش وثیقه کارگران بازداشتی

روز سه شنبه 16 مهر ماه، کارگران کارخانه هفت تپه نسبت به بی‌توجهی مسئولان به درخواست‌های خود اعتراض کردند. همزمان مقامات قضایی وثیقه کارگران بازداشتی هفت تپه را دوبرابر کرده اند.

به گفته کارگران معترض، دلیل گسترش اعتراض کارگران این مجتمع که بیش از هزار کارگر بخش صنعتی و کشاورزی در آن حضور دارند، بی‌توجهی مسئولان در خصوص مطالبه اصلی کارگران یعتی آزادی کارگران بازداشتی و بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع به بخش دولتی است. به گفته معترضان؛ گسترش اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند روز اخیر هنوز هیچ مقام دولتی به‌صورت جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است. گزارشات منتشره حاکی است که همچنان شش نفر از کارگران هفت تپه به دلیل افزایش مبلغ وثیقه همچنان در بازداشت به سر می برند. سندیکای کارگران هفت تپه گزارش داد که دادستان و رئیس دادگستری شوش با وثیقه های کارگران بازداشت شده موافقت نکرده و وثیقه‌های قبلی این کارگران «دوبرابر» افزایش داده اند. براساس این گزارش برای محمد خنیفر کارگر بازداشتی مبلغ ۱۰۰ میلیون، یوسف بهمنی 80 میلیون تومان، ابراهیم عباسی منجزی و مسلم چشم خاور ۷۰ میلیون، محمود خدایی ۵۰ میلیون و ایمان اخضری ۶۰ میلیون تومان وثیقه اعلام شده است.