کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گزارش نهایی تجمع سراسری معلمان ایران

به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه، ۱۱ آذر، فرهنگیان شاغل و بازنشسته در سراسر کشور و در بیش از ۸۰ شهر، از فراخوان تجمع شورای هماهنگی استقبال کردند و در شهرهای محل سکونت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

محور اصلی تجمع و مطالبات، همسان‌سازی‌ بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیری خدمات کشوری و رتبه‌بندی‌ شاغلان حداقل هشتاد درصد_حقوق‌ هیات‌ علمی بود. فرهنگیان معترض بر آزادی معلمان دربند و آموزش با کیفیت و رایگان برای همه دانش‌آموزان تاکید داشتند. گفتنی است این تجمعات در حالی برگزار شد که طی روزهای گذشته حراست‌ها و نهادهای امنیتی اقدام به تهدید و احضار فعالان صنفی در سراسر کشور نمودند.