کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبیمطالب رسیده

گزارش برگزاری کنفرانس سالانه تشکیلات آلمان حزب کمونیست ایران

 

 

کنفرانس سالانه تشکیلاتِ آلمان  حزب کمونیست ایران در روز ٢٠ ماە نوامبر ٢٠٢١ در شهر کلن با موفقیت برگزار گردید.

این کنفرانس از ساعتِ ٩ صبح و با شرکت اکثریتِ اعضای حزب در تشکیلات آلمان برگزار شد که به دو بخشِ تشکیلاتی و عمومی تقسیم شده بود.

در ابتدا کمیته تدارک گزارشی از اقدامات خود در مراجعه به کل اعضا و سازماندهی کنفرانس ارائه داد. بعد از آن گزارشی کوتاه از فعالیت های تشکیلاتی از سالِ ٢٠١٨ ارائه گردید. به دنبال آن بحثی در مورد اختلافات درون تشکیلات حزب، لزوم حفظ و گسترش تشکیلات و عبور از این بحران ارائه گردید که تعداد زیادی از رفقا در آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و تقریبا همه اعضای حاضر بر لزوم عبور از بحران و باسازی تشکیلات با شور انقلابی تاکید کردند. بعد از آن گفتگوی درباره دورِ آتی فعالیت های تشکیلاتِ آلمان، وظایف ما و پیشنهادهای مشخص درباره این دوره در گرفت که در این دوره از مباحث نیز پیشنهادهای مثبت و مطلوبی از طرف رفقای حاضر مطرح شد. بعد از آن نوبت به انتخابِ کمیته تشکیلات آلمان رسید که در آن رفقا: اقبال شهبازی، جلیل امجدی، بیان زندی، آرام کریمی و شورش کریمی به عنوان اعضای کمیته تشکیلاتِ آلمان حزب انتخاب شدند.

در بخش دوم کنفرانس، که جهت همفکری و تبادلِ نظر با رفقای غیر عضو برای دوره آتی فعالیت ها در آلمان در نظر گرفته شده بود، تعداد زیادی از رفقای غیر عضو دعوت شده بودند که در این راستا بحث های مفیدی از طرف حضار ارائه شد. از جمله از لزوم همبستگی و کار متمرکز در حوزهای پناهندگان، زندانیان سیاسی، کار در اتحادیه و احزابِ چپ و کمونیست آلمان، فعالیت های هنری و ادبی و غیره.

کنفرانس سالانە تشکیلات آلمان حزب کمونیست ایران در میان شادی و رضایت شرکت کنندگان بعد از یک روز کار متمرکز و مفید به پایان رسید.

 

کمیتە تشکیلات آلمان حزب کمونیست ایران

20.11.2021

 

پست های مرتبط این دسته

خیز انقلابی کارگران، به گور می سپارد تاریک اندیشان

کانی کرمپور

برگی از تاریخ تقدیم به: کارگران شرکت ذوب‌ آهن اصفهان. 

بیست و پنجم نوامبر برابر با چهارم آذر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان!

بهرام رحمانی

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

-

بیانیه حزب کمونیست ایران به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه  برای محو خشونت علیه زنان

-

برای زنان ایران پیشقراولان آزادی خواهان

کانی کرمپور