کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه ویژه 26 بهمن سالروز کومه له

گزارش برگزاری سیمینار گرامیداشت ٢٦ بهمن روز کومەلە در فنلاند

روز ١٨ فوریه ٢٠٢٣ میلادی برای گرامیداشت  چهل و چهارمین سالروز فعالیت علنی کومەلە سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، سیمیناری سیاسی در شهر اسپو کشور فنلاند با شرکت عادل الیاسی عضو کمیتە مرکزی کومەلە برگزار شد.

ابتدا سیمینار با اعلام فهرست برنامە از جانب  مجریان کویستان کیانی و امیر کریمیان و با اجرای سرود انترناسیونال و نگهداشتن یک دقیقە سکوت بە پاس واحترام همە جانباختگان راە آزادی و سوسیالیزم و خصوصا جانباختەگان اخیر خیزش انقلابی ژینا آغاز شد. سپس با اجرای سرودی از جانب کمال و شورش کریمیان سکوت شکستە شد.

سیمینار با ایراد سخنرانی رفيق عادل در گرامیداشت فعاليت علني روز کومەلە و ارزیابی از خیزش انقلابی  زن زندگی آزادی و بیان دیدگاهها و تبیین‌های کومەلە در مورد این خیزش و نقش و وظایف کومەلە نسبت بە ادامەکاری و تاثیر گذاری این خیزش انقلابی را ادامه یافت. بخش دوم سیمینار با خواندن نام احزاب و نهادهای کە در سیمینار شرکت کردە و پیام تبریک ارسال نمودە بودند آغاز شد. بعداز قرائت نام احزاب و نهادهای مدنی، سیمینار با ارائە چندین سوال و نظرات از جانب شرکت کنندگان و جواب دادن سوالات از جانب رفیق عادل ادامە دادە شد. این سیمینار از جانب اعضای حوزە فنلاند تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران و با شرکت نمایندگان احزاب کردستانی، نمایندگان انجمن و نهادهای مدنی و شخصیتهای مستقل سیاسی چپ و سوسیالیست کُرد و ایرانی، مورد استقبال گرمی قرار گرفت. گفتنی است در بخش هنري سیمینار چندین شعر انقلابی از جانب  سوران زکی قرائت شد و همچنین چند سرود انقلابی از جانب گروە موسیقی مکریان اجرا و تقدیم  شرکت کنندەگان سیمینار شد.

نام احزاب و نهادهای کە در سیمینار شرکت نمودە بوند و پیام تبریک ارسال کردە بودند عبارتند از:

  • اتحاد میهنی کردستان عراق
  • حزب دمکرات کردستان عراق
  • حزب کومەلە انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
  • حزب دمکرات كردستان ایران
  • حزب حیاط أزاد كردستان (پژاک)
  • مجلس نەجەدەکە
  • اتحاد کمونیستهای عراق
  • فدراسیون کردهای فنلاند
  • انجمن پیشمرگان قدیمی کردستان (کۆمەلەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان)
  • اتحاد زنان کردستان