کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گزارش آماری یکساله از وضعیت حوادث کار در ایران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز شنبه 8 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی ایمنی و سلامت کار با ارائه گزارشی به بررسی وضعیت حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار در حد فاصل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ پرداخت.

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این مجموعه،در حدفاصل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ مرگ دستکم ۱۶۸۰ و مصدومیت دستکم ۸۱۹۹ کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار ثبت شده است.در سال ۲۰۰۳ میلادی سازمان جهانی کار پس از بررسی‌های بسیار ۲۸ آوریل را با هدف آگاهی رسانی در خصوص ایمنی و بهداشت کار و با تاکید بر پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در محل کار،روز جهانی ایمنی و سلامت نامگذاری کرد.طی بررسی گزارش های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر،تعداد ۸۱۹۹ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار نیز توسط رسانه‌ها مخابره و توسط بخش آمار این نهاد گردآوری شده است.