کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گزارش آماری وضعیت معلمان در سال 1402

طبق گزارشات منتشر شده، معلمان در ۱۲ ماه اخیر،  ۲۱ مورد بازداشت، ۴۹ مورد احضار، ۳۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی، دستکم ۴۸ ماه حقوق تعویقی برای ۱۰۶۰۰ نفر، ۶۱ مورد اخراج و تعدیل و منع از تدریس و ۹ مورد بازنشستگی اجباری صورت گرفته است.

همچنین ۶۴ تن از معلمان و فعالان این حوزه، به ۱۴۹۵ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تعلیقی، ۷۲ ضربه شلاق، ۲۴ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی و ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شدند. طی بازه زمانی مذکور نیز ۴۴ تجمع و ۴ اعتصاب توسط معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرها و استانهای مختلف کشور به ثبت رسیده است.