کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گزارشی از وضعیت لیلا حسین زاده و مرضیه امیری دو فعال صنفی دربند دانشگاه تهران

بنا به گزارش منتشره، بیش از چند ماه است لیلا حسین زاده و مرضیه امیری  همچنان در بازداشت و در بلاتکلیفی به سر می برند.

بنا به اظهارات امیر رئیسیان، وکیل لیلا حسین زاده، پرونده جدیدی با اتهام “اجتماع و تبانی” و ” تبلیغ علیه نظام” برای این فعال صنفی دانشجویی گشوده شده است و این اقدام در راستای تداوم بازداشت در دوره اخیر می باشد . این فعال صنفی در حال گذراندن 30 ماه حبس تعزیری خود در بند زنان زندان اوین است. همچنین، مرضیه امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران و خبرنگار روزنامه شرق 11 اردیبهشت ماه سال جاری در حین پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز کارگر از سوی دستگاه امنیتی رژیم بازداشت شد. بر اساس این گزارش، بیش از 120 روز از بازداشت موقت این دانشجو می گذرد و تاکنون درخواست تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه با عدم موافقت قاضی دادگاه رژیم همراه بوده است. این در حالی است که مرضیه امیری طی این مدت دچار حمله صرع شده و به سبب مشکلات گوارشی در مدت بازداشت به بیمارستان منتقل شد و حدود یک هفته در بیمارستان بستری بوده است. تداوم بازداشت موقت، وضعیت تحصیلی وی را در بلاتکلیفی قرار داده است.