کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گزارشی از تشدید بیگاری زندانیان در زندان قزلحصار

گزارشی از تشدید بیگاری زندانیان در زندان قزلحصار

بیگاری از زندانیان در زندان های حکومت،چند دهه است که جریان دارد و به کارگیری زندانیان به عنوان نیروی کار اجباری توسط دیکتاتوری ولایت فقیه،از مصادیق بارز نقض حقوق زندانیان به شمار می‌رود.

به گزارش کانون حقوق بشر ایران،بیگاری کشیدن از زندانیان در زندان قزلحصار تشدید شده است.براساس گزارشات منتشرشده در هفته گذشته،کارخانه دوچرخه‌سازی و دوخت چادر برای هلال احمر در زندان قزلحصار با ظرفیت اشتغال ۵۰۰ زندانی افتتاح شده است.همه این افراد از متهمان با جرائم اجتماعی می‌باشند و مقامات زندان با دستمزد ناچیز حداکثر ۳ میلیون تومان زندانیان را به بیگاری کشانده‌اند.شایان ذکر است که مقامات زندان و قوه قضاییه با وعده کم شدن زمان محکومیت زندانیان را مجبور به کار در این کارگاه‌ها می‌کنند.