کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

گزارشی از بحران کمبود نیروی کادر درمان در جهان

گزارشی از بحران کمبود نیروی کادر درمان در جهان

به گزارش مجله تایمز (برابری)،مسئله کمبود نیرو و فشار کاری برای کادر درمان پرستار و پزشک و سایر پرسنل بیمارستانی در جهان به یک بحران جدی بدل شده است.

در این گزارش تاکید شده است:یک بحران جهانی در حوزه نیروی کار بخش مراقبت‌های بهداشتی وجود دارد.در بسیاری از کشورها این امر به پدیده‌ای معمول بدل شده که کادر درمان بیمارستانی (به جز پزشکان متخصص) حقوق اندک گرفته،بیش از حد کار کنند و از نظر جسمی و روحی دچار مشکلات حاد شوند.این بحران هم در کشورهای کمتر توسعه یافته و هم کشورهای پیشرفته به درجات مختلف وجود دارد.گفته میشود که سال 2023 میلادی در اجلاس اخیر وزرای بهداشت ۵۰ کشور مسئولان حوزه درمان به این توافق رسیدند که به بحران کمبود نیروی کار بخش بهداشت و درمان توجه ویژه شود اما در عمل چنین چیزی در سطح جهانی رخ نداد.کمبود بودجه،فقدان امنیت شغلی و حقوق اندک،بخش درمان کشورها را دچار بحران کمبود پرسنل کرده است.خود بحران کمبود نیروی کار در بخش بهداشت و درمان باعث کاهش رغبت افراد به این حوزه شده است؛زیرا کار سخت و فشار کاری بالا به دلیل محدودیت جذب کادر درمان،خود انگیزه‌ها را برای آموزش پزشکی کاهش داده است.