کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گزارشی از آخرین وضعیت راحله راحمی پور در زندان اوین

گزارشی از آخرین وضعیت راحله راحمی پور در زندان اوین4

راحله راحمی پور فعال مدنی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند،علیرغم حال نامساعد جسمی همچنان از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

راحله راحمی پور از بیماری های متعدد جسمی از جمله تومور مغزی رنج میبرد و نیازمند درمان تخصصی است اما مسئولین زندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط این فعال مدنی،از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری میکنند.راحله راحمی پور در بهمن ماه ۱۳۹۶ به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شد و یک سال به زندان رفت.دلیل این محکومیت حضور در رسانه‌ها، مصاحبه‌ها، شرکت در تجمع مادران پارک لاله و امضای طومارهای مختلف علیه رژیم جمهوری اسلامی بود.نامبرده در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به مدت شش ساعت در زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفت و بازجویی او در ارتباط با شرکت وی در تظاهرات مسالمت آمیز بود که در آن تظاهرات،عکس برادر مفقود شده‌اش را حمل کرده بود و خطاب به سران نظام جمهوری اسلامی فریاد زده بود.