کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گروگان گرفتن  اعضا خانواده یک هنرمند آزادیخواه

ماموران امنیتی رژیم به منزل خانواده هنرمند آزادیخواه با نام هنری ” وفادار” یورش برده و اعضای خانواده‌اش را در ازای اینکه خود را معرفی کند، به گروگان گرفته‌اند.

طبق گفته این هنرمند،ماموران پس از آنکه محل‌های کار قبلی او را بازرسی کرده‌اند، به منزلشان وارد شده و با حضور اعضای خانواده در تماسی تلفنی اقدام به تهدید او کرده‌اند. همچنین این هنرمند، خطاب به عموم مردم بر لزوم پذیرش مسئولیت اجتماعی و وظیفه انسانی در این برهه تاریخی، تاکید کرد. این هنرمند آزادی‌خواه، پیشتر چند اثر هنری را به جانباختگان محمدمهدی (کومار) کرمی و محمد (کیان) حسینی و همچنین، محمد قبادلو و فرهاد سلیمی تقدیم کرده بود.