کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

روز یکشنبه 13 آذر ماه، کشاورزان اصفهانی در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خودتجمع کردند.

کشاورزان اصفهانی به منظور گرفتن حق آبه و برآورده شدن مطالبات خود در مقابل اداره آب منطقه (پل خواجو) تجمع کردند. آنها با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی مقامات دولتی به خواسته هایشان شدند.