کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، روز شنبه 27 آذر ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به مطالباتشان، در مقابل ساختمان این شرکت، تجمع کردند.

تجمع این کارگران که در اعتراض به موقعیت نابسامان شغلی‌شان صورت گرفته، با حضور ماموران انتظامی منجر به خشونت و ضرب و شتم تعدادی از کارگران شده است. گفته می شود نیروی انتظامی جهت سرکوب کارگران معترض، متوسل به استفاده از اسپری فلفل شده که در پی این اقدام ، تعدادی از کارگران معترض از ناحیه چشم دچار مصدومیت شده اند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah

وقوع زمین لرزه در آذربایجان غربی

komalah

تجمع خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی

komalah