کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی کارگران شهرداری کوت‌عبدالله

روز چهارشنبه 24 مهر ماه، کارگران شهرداری کوت‌عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل فرمانداری رژیم درکارون واقع در استان خوزستان دست به تجمع زدند.

این کارگران با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خود شدند. کارگران شهرداری کوت عبدالله تاکنون چندین بار مقابل نهادهای مختلف رژیم از جمله فرماندرای، استاندرای و دفتر امام جمعه این شهر دست به تجمع زده اند ولی تاکنون موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشده اند. کارگران معترض همچنین خواستار پرداخت حق بیمه خود از سوی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی شدند.