کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی کارکنان دادگستری در سه استان

شماری از کارکنان و کارمندان دادگستری در سه استان کردستان،کرمانشاه و گیلان دست به اعتصاب زدند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه،پرسنل و کارکنان دادگستری کرمانشاه، دادگاه انقلاب سنندج و دادگاه لشت نشا در گیلان در اعتراض به وضعیت فاجعه بار اقتصادی،عدم پرداخت معوقات مزدی،معضلات معیشتی و عدم رسیدگی مسئولان،دست از فعالیت‌های شغلی خود کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.