کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی پرستاران تامین اجتماعی

شماری از پرستاران تأمین اجتماعی روز شنبه ۲۰ فروردین‌ماه، پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات‌شان با مسئولین مربوطه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این پرستاران سال گذشته نیز برای اجرایی شدن ماده ۷۶ تأمین اجتماعی چند بار اقدام به حرکت‌های اعتراضی کرده بودند. در بند یک ماده ۷۶ تأمین اجتماعی آمده است که پرستاران با ۲۰ سال سابقه کار متوالی بازنشسته خواهند شد. اگر کار پرستاری متوالی نبود، زمان بازنشستگی آنان ۲۵ سال است. در همین قانون ذکر شده که پرستاران تأمین اجتماعی پس از باز‌نشستگی به ازای هر سال سابقه بیمه، یک‌ماه و نیم حق بیمه به آنها تعلق می‌گیرد. پرستاران معترض می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی از اجرای ماده ۷۶ قانون سر باز می‌زنند و به آن عمل نمی‌کند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی کارگران معدن فاریاب منوجان

komalah

ادامه اعتراض کارگران شرکت داروگر

komalah

استمرار تجمع کارگران شهرداری هويزه

komalah

تجمع اهالی منطقه کرکج

komalah

کشته و زخمی شدن پنج کارگر در شهرهای مختلف

komalah

اجرای حکم اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

komalah