کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی و اعتصاب کارگران شرکت تیراژ چابهار

کارگران بومی شرکت تیراژ چابهار روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، بدلیل پرداخت نشدن حقوق چند ماهه خود دست به اعتصاب زدند.

به گفته کارگران: شرکت تیراژ واقع در چابهار حقوق دو ماه کارگران بومی را پرداخت نکرده است و از پرداخت عیدی و سنوات سال پیش هم خودداری کرده است به گفته کارگران، مسئولان شرکت، با اخراج نیروهای بومی قصد دارند وابستگان خود را استخدام کنند.